Algemene voorwaarden

 

Individuele therapeutische behandelingen

 • Voor een optimale massagebehandeling of therapie is het prettig als je op tijd aanwezig bent.  Zorg ervoor dat je ruim op tijd vertrekt en ietsje te vroeg aankomt. Wacht dan nog even in je auto. Je te vroeg aanmelden kan onnodige druk geven. Maximum 5 minuutjes voor aanvang aanbellen voelt voor ons prima!
 • Hygiëne is een zeer belangrijk aspect binnen onze massagepraktijk. Het is aangenaam werken als je vlak voor een lichaamsgerichte behandeling hebt gedoucht.
 • Voorzie je steeds van loszittende kledij, vermijd uurwerk en juwelen, make-up… en graag jouw gsm uit of op stil…
 • Het is belangrijk dat wij correct en volledig word ingelicht over jouw gezondheid omwille van verzekeringstechnische aansprakelijkheid. 

 

Workshops en groepswerk

 • Je bent ingeschreven na aanmelding en betaling via onze website. Jouw inschrijving is pas definitief op het moment dat de betaling  van het totale bedrag is voldaan met vermelding van de activiteit en jouw naam.
 • Zowel voor jezelf, als voor de groep en voor ons is het fijn als je op tijd aanwezig bent.
 • Ieder is verantwoordelijk voor zijn gevoelens, behoeften, begrenzing en gedragingen.
 • Ieder is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de groep.
 • Je hebt het vermogen om te kunnen reflecteren wat er met jezelf en de groep gebeurt, om te kunnen gaan met groeiprocessen van jezelf en anderen, harmonieus in een groep te kunnen functioneren en een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het groepsproces.
 • Ieder heeft zijn eigen bijdrage in het groepsgebeuren, gebaseerd op eigen ervaring.
 • Ieder heeft recht op een eigen plek in de groep, op eigen opvattingen, eigen mening, eigen gevoelens, eigen tempo.
 • Ieder is verantwoordelijk voor zijn aandeel in de communicatie tussen alle betrokkenen en het naleven van de afspraken mbt. de organisatie: het betreft hier o.a. je stipte aanwezigheid, het bewaren van beroepsgeheim over hetgeen men van anderen vernomen heeft en andere ter plekke gemaakte praktische afspraken.
 • Het is ten strengste verboden om geluidsopnames en/of foto’s te maken tijdens een sessie (cfr. Wet op de Privacy).

 

Algemene punten

 • In onze Praktijk wordt geen seks aangeboden… ook geen erotische dienstverlening. 
 • Bij grensoverschrijdende gedragingen wordt de behandeling onmiddellijk gestopt.
 • Wij werken uitsluitend op afspraak.
 • Na ieder consult kan een factuur gevraagd worden. Deze wordt jou op het einde van ieder kwartaal toegestuurd.  Geef daarom tijdig jouw administratieve gegevens en ondernemingsnummer door.
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden voor het centrum.

 

Annulatie voorwaarden workshops

 • Bij annulering geldt: 
 • tot 2 weken vóór aanvang, wordt jou het totaalbedrag terugbetaald.
 • tot 1 week vóór aanvang wordt jou 50% van het totaalbedrag terugbetaald.
 • Annulatie korten dan 1 week vóór aanvang wordt er geen terugbetaling gedaan.

 • Wanneer de training door de organisatie zelf geannuleerd of opgeschort wordt, krijg je het betaalde bedrag integraal terug.

 

Vormingen, trainingen of individuele behandelingen zijn een aanvulling bij een psychotherapeutische of medische behandeling, maar kunnen deze niet vervangen. Ze dienen als persoonlijke ontwikkeling, vorming of ter experiment.

” Wederzijds respect voor éénieders grenzen is een belangrijke waarde van waaruit wij werken…”